[:nl]

AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming

The Gift Groothandel B.V. , gevestigd aan Kokkel 6, 1723 HX te Noord-Scharwoude, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.thegift.nl Kokkel 6 1723 HX Noord-Scharwoude +31 0 226 381010 Guus Tesselaar is de Functionaris Gegevensbescherming van The Gift Groothandel B.V. Hij is te bereiken via guus@thegift.nl  

Persoonsgegevens die wij verwerken

The Gift Groothandel B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor- en achternaam – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres – IP-adres – Browser gebruikersagent string – Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in reacties, correspondentie en telefonisch Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden.
Cookies
Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra je je browser sluit. Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaart. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd. Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.
Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@thegift.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

The Gift Groothandel B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

The Gift Groothandel B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van The Gift Groothandel B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

The Gift Groothandel B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@thegift.nl.
Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met The Gift Groothandel B.V. via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Delen van persoonsgegevens met derden

The Gift Groothandel B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. The Gift Groothandel B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. De gegevens die The Gift Groothandel B.V. ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:
Mailchimp
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp. Hoe deze partij met uw gegevens omgaat kunt u hier terug lezen(link naar mailchimp overeenkomst).
Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres.
MijnDomein
De e-mail van The Gift Groothandel B.V. wordt gehost bij Hostnet. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van MijnDomein.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

The Gift Groothandel B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door The Gift Groothandel B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@thegift.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. The Gift Groothandel B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

The Gift Groothandel B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@thegift.nl
SSL certificaat beveiliging
Uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van The Gift Groothandel B.V. prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.
DNSSEC beveiliging
Daarnaast is het domein van The Gift Groothandel B.V. ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

Plichten

The Gift Groothandel B.V. verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van The Gift Groothandel B.V. via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan The Gift Groothandel B.V. de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met The Gift Groothandel B.V. met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. The Gift Groothandel B.V. behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer The Gift Groothandel B.V. dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van The Gift Groothandel B.V. te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. [tx_spacer=5]
[tx_spacer=5] Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens. info@thegift.nl Kokkel 6 | 1723 HX | Noord-Scharwoude[:en]

GDPR – General Data Protection Regulation

The Gift Groothandel B.V. , established in The Netherlands, Kokkel 6, 1723HX Noord-Scharwoude, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

Contact details:

http://www.thegift.nl Kokkel 6 1723 HX Noord-Scharwoude +31 0 226 381010 Guus Tesselaar is the Data Protection Officer of The Gift Groothandel B.V. He can be reached via guus@thegift.nl

Personal data that we process

The Gift Groothandel B.V. process your personal data because you use our services and / or because you provide them to us yourself. Below is an overview of the personal data we process: – First and last name – Address data – Phone number – E-mail address – IP address – Browser user agent string – Other personal data that you actively provide in reactions and correspondence by telephone An anonymous string, created on the basis of your e-mail address (this is also called a hash) can be sent to the Gravatar service if you use it. The privacy policy page can be found here.
Cookies
When you leave a comment on our site, you can indicate whether we can store your name, your e-mail address and website in a cookie. We do this for your convenience so that you do not need to re-enter this information for a new response. These cookies are valid for one year. If you have an account and you log in to this site, we store a temporary cookie to determine whether your browser accepts cookies. This cookie does not contain any personal data and is discarded as soon as you close your browser. Once you log in, we will save some cookies.The same applies to your login information and screen display options. Login cookies are valid for 2 days and cookies for screen display options for 1 year. If you select the “Remember me” option, your login will be saved for 2 weeks. Once you log out of your account, login cookies are removed. When you change or publish a message, an additional cookie is stored by your browser. This cookie does not contain personal data and only contains the post ID of the article that you have edited. This cookie expired after a day.
Embedded content from other websites
Messages on this site can show embedded (embedded) content. For example, videos, images, messages). Embedded content from other websites behaves exactly the same as if the visitor had visited this other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed third party tracking and monitor your interaction with this embedded content, including the interaction with embedded content if you have an account and are logged into that website.
Special and sensitive personal data that we process
Our website and / or service does not intend to collect data about website visitors who are younger than 16 years. Unless they have permission from parents or guardians. However, we can not check if a visitor is older than 16. We encourage parents to be involved in the online activities of their children, in order to prevent data about children being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal information about a minor without this consent, please contact us via info@thegift.nl, then we will delete this information.  

For what purpose and on what basis we process personal data

The Gift Groothandel B.V. process your personal data for the following purposes: – Sending our newsletter and / or advertising brochure – You will be able to get called or emailed if necessary to carry out our services – inform you about changes to our services and products

Automated decision-making

The Gift Groothandel B.V. does not make decisions based on automated processing on matters that can have (significant) consequences for people. These are decisions taken by computer programs or systems, without a person (for example, a staff member of The Gift Groothandel B.V.) sitting between them.  

How long we store personal data

The Gift Groothandel B.V. does not store your personal data longer than is strictly necessary to achieve the purposes for which your data is collected. We use the following retention periods for the following personal data:
Sending newsletters
Your e-mail address and first name are stored in Mailchimp. The storage of your data is for an indefinite period of time. You can you can unsubscribe whenever you want via the link at the bottom of the newsletters or by sending an email to info@thegift.nl.
Contact
The moment you contact The Gift Groothandel B.V. via e-mail, then the data you send, such as your name, company name, and e-mail address, will be stored on the mail server. Those e-mails will be saved up to a maximum of two years.
Analytics
The data that Analytics collects on the website is anonymous, so it is not linked to your name, company or e-mail address. This data is stored indefinitely within Google Analytics.  

Sharing personal data with third parties

The Gift Groothandel B.V. does not sell your information to third parties and only provide it if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation. With companies that process your data in our assignment, we conclude a processor agreement to ensure the same level of security and confidentiality of your data. The Gift Groothandel B.V. remains responsible for these processing operations. The received data that The Gift Wholesale B.V. processed are managed through:
Mailchimp
The newsletters are sent with Mailchimp. The moment you sign up for the newsletter, your e-mail address and first name will automatically be saved in the appropriate list within Mailchimp. How this party handles your data can be read here (link to mailchimp agreement).
Analytics
The data that Analytics collects on the website is anonymous, so it is not linked to your name, company or e-mail address.
MijnDomein
The e-mail from The Gift Groothandel B.V. is hosted at MijnDomein. If you contact us via the forms or via e-mail, these e-mails will be stored on the MijnDomein servers.  

Cookies, or similar techniques, that we use

we only use technical and functional cookies. And analytical cookies that do not infringe your privacy. A cookie is a small text file that is stored on your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. The cookies we use are necessary for the technical operation of the website and your ease of use. They ensure that the website works properly and remember, for example, your preferences. We can also optimize our website with this. You can opt out of cookies by setting your internet browser so that it does not store cookies anymore. In addition, you can also delete all information previously saved via the settings of your browser. Responses from visitors can be guided through an automated spam detection service.  

View, modify or delete data

You have the right to view, correct or delete your personal data. You also have the right to withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by The Gift Groothandel B.V. and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal information we have in your computer file to you or another organization mentioned by you. You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for cancellation of your consent or objection to the processing of your personal data to info@thegift.nl. To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your ID with the request. Make your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and citizen service number (BSN) black in this copy. This is to protect your privacy. We respond as quickly as possible, but within four weeks, at your request. The Gift Groothandel B.V. Please also point out that you have the opportunity to file a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. You can do this via this link.  

How we protect personal data

The Gift Groothandel B.V. takes the protection of your data seriously and take appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you have the impression that your data is not secure or that there are indications of abuse, please contact our customer service or via info@thegift.nl.
SSL certificate security
Your visit to our website secured by an SSL certificate. This means that your connection with the website of The Gift Groothandel B.V. private. You recognize this security by the green lock for the url.
DNSSEC security
The domain of The Gift Groothandel B.V. is signed with DNSSEC security. This is an extra tool that makes the ‘signposting’ of the website safer and more familiar.  

Obligations

The Gift Groothandel B.V. process personal data on the grounds of a legitimate interest, namely a commercial interest. For example, by offering services or products from The Gift Groot-handel B.V. via email. Your details will never be sold to third parties. The data that are mandatory to deliver are the minimum required data for the provision of the services or products. Your e-mail address, for example, is required to be able to send the newsletter. If this mandatory information is not provided, The Gift Groothandel B.V. does not offer the relevant service. If necessary, data that you have shared with The Gift Groothandels B.V. to share with others than the aforementioned parties (for example, to offer a service), your permission will be requested first. The Gift Groothandel B.V. reserves the right to disclose the information when legally required or when The Gift Groothandel B.V. this is justified to comply with a legal request / trial or the rights, property or safety of The Gift Groothandel B.V. to protect. In doing so, we always try to respect your right to privacy as much as possible.   Do you still have questions? Feel free to contact us via the contact details below. info@thegift.nl Kokkel 6 | 1723 HX | Noord-Scharwoude | The Netherlands[:de]

AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming

The Gift Groothandel B.V. The Gift Groothandel B.V., gevestigd aan Kokkel 6, 1723 HX te Noord-Scharwoude, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.thegift.nl Kokkel 6 1723 HX Noord-Scharwoude +31 0 226 381010 Guus Tesselaar is de Functionaris Gegevensbescherming van The Gift Groothandel B.V. Hij is te bereiken via guus@thegift.nl  

Persoonsgegevens die wij verwerken

The Gift Groothandel B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor- en achternaam – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres – IP-adres – Browser gebruikersagent string – Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in reacties, correspondentie en telefonisch Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden.
Cookies
Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra je je browser sluit. Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaart. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd. Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.
Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagd zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@thegift.nl, dan verwijderen wij deze informatie.  

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

The Gift Groothandel B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

The Gift Groothandel B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van The Gift Groothandel B.V.) tussen zit.  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

The Gift Groothandel B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@thegift.nl.
Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met The Gift Groothandel B.V. via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.  

Delen van persoonsgegevens met derden

The Gift Groothandel B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. The Gift Groothandel B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. De gegevens die The Gift Groothandel B.V. ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:
Mailchimp
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp. Hoe deze partij met uw gegevens omgaat kunt u hier terug lezen(link naar mailchimp overeenkomst).
Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres.
MijnDomein
De e-mail van The Gift Groothandel B.V. wordt gehost bij Hostnet. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van MijnDomein.  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

The Gift Groothandel B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door The Gift Groothandel B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@thegift.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. The Gift Groothandel B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

The Gift Groothandel B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@thegift.nl
SSL certificaat beveiliging
Uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van The Gift Groothandel B.V. prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.
DNSSEC beveiliging
Daarnaast is het domein van The Gift Groothandel B.V. ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.  

Plichten

The Gift Groothandel B.V. verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van The Gift Groothandel B.V. via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan The Gift Groothandel B.V. de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met The Gift Groothandel B.V. met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. The Gift Groothandel B.V. behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer The Gift Groothandel B.V. dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van The Gift Groothandel B.V. te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.   Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens. info@thegift.nl Kokkel 6 | 1723 HX | Noord-Scharwoude [/tx_column] [tx_column size=”1/4″][/tx_column] [/tx_row][:]